Top 4 Thành tố trong mô hình SWOT

Top 4 Thành tố trong mô hình SWOT

1

Strengths – Điểm mạnh

Điểm mạnh mô tả những đặc điểm nổi trội của một cá nhân, tổ chức khiến họ trở nên đặc biệt hoặc có ưu thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Đối với doanh nghiệp, những điểm mạnh này đến từ nguồn lực bên trong như thương hiệu mạnh, cơ sở khách hàng trung thành, bảng cân đối kế toán mạnh, công nghệ độc đáo,…

Một số câu hỏi giúp bạn xác định điểm mạnh là:

– Bạn đang làm điều gì tốt nhất?

– Những nguồn lực nội tại mà bạn hay công ty có là gì?

– Công ty của bạn sở hữu lợi thế về con người, kiến thức, danh tiếng, kỹ năng, mối quan hệ, công nghệ như thế nào?

2

Weaknesses – Điểm yếu

Điểm yếu là những điều có thể ngăn một tổ chức hoạt động ở mức tối ưu. Bạn cần nhận ra nó để có những giải pháp cải thiện kịp thời. Đối với doanh nghiệp những điểm yếu có thể tồn tại là thương hiệu yếu, doanh thu thấp hơn mức trung bình, mức nợ cao, chuỗi cung ứng không đầy đủ hoặc thiếu vốn,…

Một số câu hỏi giúp bạn xác định điểm yếu:

– Những việc nào bạn đang làm chưa đạt tiêu chuẩn?

– Có những lời nhận xét chưa tốt nào về bạn?

– Tại sao khách hàng lại lựa chọn sản phẩm/dịch vụ của đối thủ?

– Nguồn lực về nhân viên, cơ sở vật chất hiện tại có tốt hay không?

3

Opportunities – Cơ hội

Cơ hội là đề cập đến các yếu tố bên ngoài có thể mang lại sự thuận lợi hoặc một lợi thế cạnh tranh cho cá nhân, tổ chức. Điều này có thể đến từ sự nở rộ của thị trường, xu hướng công nghệ phát triển, đối thủ đang gặp vấn đề,… Ví dụ, nếu một quốc gia cắt giảm thuế quan, một nhà sản xuất ô tô có thể xuất khẩu ô tô của mình vào một thị trường mới, tăng doanh số và thị phần.

Một số câu hỏi giúp bạn xác định cơ hội:

– Những điều kiện khách quan nào từ bên ngoài có thể giúp bạn phát triển ưu điểm của mình?

– Những xu hướng công nghệ nào bạn có thể nắm bắt để phát triển?

– Các chính sách nào của Chính phủ có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp?

4

Threats – Nguy cơ

Thách thức là các yếu tố bên ngoài có thể gây hại cho sự phát triển của bản thân, tổ chức hay doanh nghiệp. Một số yếu tố có thể kể đến là đối thủ cạnh tranh, thiên tai, dịch bệnh, chính sách của Chính phủ, biến động thị trường,… Bạn không thể kiểm soát các nguy cơ nhưng có thể lường trước và đưa ra các phương án dự phòng.

Một số câu hỏi giúp bạn xác định thách thức:

– Những chính sách nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn?

– Có những đối thủ tiềm năng nào đang phát triển mạnh?

– Các yếu tố thiên tai, dịch bệnh có thể ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *