Ngôi nhà hài hòa giữa phong cách Á & Âu nằm tại Thái Lan

Ngôi nhà có thiết kế lạ mắt và kiến trúc ấn tượng nằm tại Thái Lan này được xây dung bởi Architectkidd Co. Ltd. theo lối kiến trúc hài hòa giữa phong cách Á & Âu.

Ngôi nhà hài hòa giữa phong cách Á & Âu nằm tại Thái Lan

Ngôi nhà hài hòa giữa phong cách Á & Âu nằm tại Thái Lan

Ngôi nhà hài hòa giữa phong cách Á & Âu nằm tại Thái Lan

Ngôi nhà hài hòa giữa phong cách Á & Âu nằm tại Thái Lan

Ngôi nhà hài hòa giữa phong cách Á & Âu nằm tại Thái Lan

Ngôi nhà hài hòa giữa phong cách Á & Âu nằm tại Thái Lan

Ngôi nhà hài hòa giữa phong cách Á & Âu nằm tại Thái Lan

Ngôi nhà hài hòa giữa phong cách Á & Âu nằm tại Thái Lan

Ngôi nhà hài hòa giữa phong cách Á & Âu nằm tại Thái Lan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *