Top 8 Loại nhu cầu đối với sản phẩm

1

Chức năng:

Khách hàng mong muốn sản phẩm của bạn phải có các chức năng giúp họ giải quyết được vấn đề đang gặp phải.

2

Sự tiện lợi:

Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn phải giúp khách hàng giải quyết được vấn đề một cách dễ dàng, nhanh chóng, không rắc rối.

3

Thiết kế:

Thiết kế của sản phẩm phải đem lại sự tiện lợi khi khách hàng sử dụng và cũng phải đẹp, bắt mắt.

4

Hiệu năng:

Sản phẩm cần hoạt động một cách chính xác, hiệu quả như những gì bạn đã công bố ra.

5

Compatibility:

Khách hàng mong muốn có sự tương thích giữa sản phẩm của bạn và sản phẩm mà họ đang sử dụng để không phải thay đổi quá nhiều.

6

Sự rõ ràng:

Khách hàng luôn muốn biết rõ ràng về giá cả, quy trình mua hàng, điều khoản dịch vụ, bảo hành,… để họ có thể yên tâm mua sắm.

7

Kiểm soát:

Khách hàng muốn là người đang kiểm soát tình hình về nhu cầu sử dụng chứ không phải phụ thuộc vào doanh nghiệp đang cung cấp sản phẩm đó.

8

Thông tin:

Khách hàng mong muốn được cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng, thông số quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *