Với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), các nhà tuyển dụng đã nghĩ đến các quy trình tự động hóa để công việc hiệu quả hơn. Mặt khác, nhân viên lại lo ngại việc bị AI thay thế và mất việc làm. Dù vậy, kịch bản này chưa thể xảy ra vì những lý do dưới đây.