Top 4 Đặc trưng cơ bản của một Customer Insight

Insight được phiên âm quốc tế là /ˈinsait/, có thể được hiểu ở nghĩa tiếng Việt là sự thấu hiểu hay cái nhìn sâu sắc. Insight được xuất hiện phổ biến trong giới Marketing. Thông thường nó sẽ được đi kèm với những từ khác chẳng hạn như Customer, Brand,… thể hiện ý nghĩa rõ ràng hơn.

Customer Insight hay Insight khách hàng là những diễn giải về hành vi, xu hướng của khách hàng dựa trên những thông tin, dữ liệu được thu thập qua từ họ. Với Customer Insight, những người làm Marketing tiến hành nghiên cứu, đưa ra những chiến lược quảng cáo, sản xuất cụ thể. Mục đích để cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng trưởng doanh thu. Không chỉ mang đến lợi ích cho doanh nghiệp mà còn cho cả khách hàng.

Ngoài ra, khi kết hợp giữa Customer Insight và Brand Insight sẽ giúp doanh nghiệp có nhiều hiệu quả hơn trong chiến dịch Marketing của mình, nhắm đến đúng hướng, đúng mục tiêu. Bởi khi đó, những hiểu biết rõ về ngành hàng và sự thấu hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng mục tiêu sẽ tạo cho bạn một ý tưởng lớn – Big Idea, làm cơ sở thực hiện chiến dịch, sự kiện hay mẫu quảng cáo.

Insight không dễ dàng trong tìm kiếm được. Cho dù bạn có thu thập được nhiều thông tin của khách hàng đi nữa. Sau đây là 4 đặc trưng cơ bản của Customer Insight:

1

Không phải là sự thật hiển nhiên

Insight là sự ngầm hiểu, cái nhìn sâu sắc, không có tính cố định hay có sẵn và hiển nhiên. Việc quan sát chỉ là một trong những điểm dữ liệu để làm cơ sở xem xét. Nhưng nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra Insight. Khi theo dõi khách hàng, bạn phát hiện ra được những lý do hay những tác động làm thay đổi hành vi của họ.

2

Insight không chỉ đến từ dữ liệu

Không dựa vào một loại dữ liệu duy nhất mà nó phải là sự tổng hợp từ nhiều loại dữ liệu khác nhau. Tại sao ư? Bởi tâm trí con người rất phức tạp và khó hiểu, muốn tìm về hành động mua hàng của họ thì cần đưa nhiều dữ liệu để nghiên cứu. Nguồn dữ liệu có thể lấy từ các diễn đàn, mạng xã hội, phỏng vấn sâu, phỏng vấn định lượng,….

3

Từ Insight có thể tạo ra hành động cụ thể

Một Insight thực thụ cần phải được biến thể từ lý thuyết sang hành vi cụ thể, được áp dụng vào thực tế. Nghĩa là, một Insight hiệu quả, hay và độc đáo sẽ khiến cho khách hàng bắt đầu có những hành động, hành vi, tương tác với những chiến dịch Marketing của doanh nghiệp. Lẽ đó mà tỉ lệ chuyển đổi của doanh nghiệp ngày càng gia tăng.

4

Insight có khả năng làm cho khách hàng thay đổi hành vi của mình

Insight chính là sự thấu hiểu, ngầm hiểu, khám phá các hành vi, động cơ của con người. Do đó, nó hoàn toàn có khả năng khiến cho khách hàng thay đổi hành vi của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *