Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Căn hộ rộng lớn nhưng chỉ có một phòng ngủ, với nội thất bố trí màu sắc, lấy tối đa ánh sáng vào trong căn hộ tạo cảm giác thoải mải, sáng khoái khi ở trong căn phòng.

Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Tận dụng tối đa ánh sáng cho căn hộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *