Ngôi nhà gỗ bình dị nằm giữa thảo nguyên xanh mát của San Francisco

Ngôi nhà gỗ bình dị nằm giữa thảo nguyên xanh mát của San Francisco này mang đến không khí ấm cúng, thoải mái cho chủ nhân của nó nhờ lối thiết kế giản dị của KTS Malcolm Davis.

Ngôi nhà gỗ bình dị nằm giữa thảo nguyên xanh mát của San Francisco

Ngôi nhà gỗ bình dị nằm giữa thảo nguyên xanh mát của San Francisco

Ngôi nhà gỗ bình dị nằm giữa thảo nguyên xanh mát của San Francisco

Ngôi nhà gỗ bình dị nằm giữa thảo nguyên xanh mát của San Francisco

Ngôi nhà gỗ bình dị nằm giữa thảo nguyên xanh mát của San Francisco

Ngôi nhà gỗ bình dị nằm giữa thảo nguyên xanh mát của San Francisco

Ngôi nhà gỗ bình dị nằm giữa thảo nguyên xanh mát của San Francisco

Ngôi nhà gỗ bình dị nằm giữa thảo nguyên xanh mát của San Francisco

Ngôi nhà gỗ bình dị nằm giữa thảo nguyên xanh mát của San Francisco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *